Trường THCS Lê Thánh Tôn Đà Nẵng

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS LÊ THÁNH TÔN NĂM HỌC 2010-1011

 

I. BAN GIÁM HIỆU:

1. Nguyễn Cát                          - Hiệu trưởng

2. Nguyễn Hồng                       - Phó Hiệu trưởng

3. Nguyễn Văn Thịnh                - Phó Hiệu trưởng           

II. CHI ỦY

1. Nguyễn Cát                             - Bí thư

2. Nguyễn   Hồng                        - Phó Bí thư

3. Nguyễn Văn Khoa                   - Chi ủy viên                            

III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Đinh Công Chuẩn                    - Chủ tịch

2. Nguyễn Văn Thịnh                   - Phó Chủ tịch

3. Nguyễn Thị Thanh Triều           - Ủy viên

4. Lê Thị Tâm                                - Ủy viên

5.Nguyễn Văn Khoa                      - Ủy viên

IV. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1. Nguyễn Hồ Quốc Tuấn              - Bí thư

2. Trần Thị Mỹ Trinh                      - Phó Bí thư

3. Nguyễn Huỳnh Tịnh Bình          - Ủy viên

V. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

1. Trần Thị Mỹ Trinh                     - Tổ Toán Lý

2. Bùi Thị Tuệ                               - Tổ Ngữ Văn

3. Bùi Thị Tuyết Hằng                  - Tổ Ngoại ngữ

4. Ngô Thị Hương                         - Tổ Sử Địa

5. Nguyễn Thị Tường Vy              - Tổ Hoá Sinh

6. Nguyễn Kiều Hưng                   - Tổ Thể dục

7. Nguyễn Hồ Quốc Tuấn             - Tổ Văn phòng

 

 

VI. BAN THANH TRA NHÂN DÂN

1. Lê Thiện Ý                                  - Trưởng ban

2. Trần Thị Mỹ Trinh                       - Phó ban

3. Nguyễn Hồ Quốc Tuấn              - Ủy viên

VII. BAN HÀNH CHÍNH :

1. Nguyễn Thị Thúy Vân                - Thiết bị

2. Nguyễn Thị Hường                    - Thư viện

3.Lê Thị Minh Nguyệt                    - Giáo vụ

4.Phù Thị Bích Nga                        - Kế toán

5.Nguyễn Thị Mai                          - Phục vụ

6.Trương Vy                                  - Bảo vệ

7.Phan Cường                               - Bảo vệ

VIII. TRƯỞNG BAN VĂN NGHỆ : Hồ Văn Dũng

 IX.   TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI      : Nguyễn Hồ Quốc Tuấn


Cập nhật từ website của trường ngày 14/09/2012, nếu bạn đọc thấy thông tin sai xin vui lòng liên hệ 0905.27.37.22 hoặc gửi thư đến admin@webdanang.com. Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thông tin tốt nhất cho người dân Đà Nẵng.

Comments